Perpangkatan Bilangan Bulat

September 17th 2015 | Bilangan
Di sekolah dasar pernah dijelaskan mengenai pengertian kuadrat suatu bilangan. Kuadrat atau pangkat dua suatu bilangan artinya mengalikan suatu

Bilangan Cacah dan Operasinya

July 1st 2013 | Bilangan
Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, dengan kata lain himpunan bilangan asli ditambah nol. Maka, bilangan